Bilde mangler beskrivelse

Fem håpefulle figurer

Globale utslipp må ned raskt. Her er fem punkter fra den siste klimarapporten som gir håp om at det er mulig. 

Alle rapportene fra FNs klimapanel kommer med et sammendrag for beslutningstakere, hvor over 3000 sider forskning er komprimert ned til cirka 40. Figurene under er basert på data og figurer i dette sammendraget. Figurene er forenklet for å lette lesningen. I noen tilfeller er feilmarginer redigert bort. Se referanser for originalfigur. All grafikk: Eilif Ursin Reed. 

Ting skjer

Globale utslipp øker fortsatt. Samtidig har utslippene gått ned i flere store økonomier, og har gjort det sammenhengende i over ti år. Dagens utslipp er for høye, men de ville altså vært enda høyere uten den klimapolitikken som flere land har gjennomført. 

regioner.jpg

 

Klimapolitikk virker 

Forskerne i FNs klimapanel sier at den klimapolitikken verdens land har lovet på klimatoppmøtene fram til 2020, vil føre til at globale utslipp går nedover i løpet av dette tiåret. Dersom man antar at landene skjerper innsatsen etter 2030, og fortsetter å love ambisiøs klimapolitikk, kan utslippene være på en bane som begrenser global oppvarming til 1,6 grader. Men det holder selvsagt ikke bare å love klimapolitikk, den må også vedtas og gjennomføres.

 

Sol og vind blir billigere

Skal vi klare å begrense global oppvarming, må vi kutte kraftig ned på fossile brensler, og skifte til fornybare energikilder. De siste tjue årene har lønnsomheten av solceller og vindkraft økt. 

 

Det finnes flere billige og effektive tiltak

Klimapanelet presenterer en lang rekke tiltak i den siste hovedrapporten, og gjør et anslag av kostnaden per spart tonn co₂. Dette er tiltak som kan igangsettes med en gang, og kan kutte utslipp innen 2030. Under ser du de fem tiltakene med størst potensial totalt, og de fem tiltakene med størst potensial for lønnsomme kutt. Her ser vi at vindkraft og solenergi er både lønnsomme og kutter mye klimagasser. Å ta vare på natur og økosystemer er et tiltak som både monner, og som opp til et visst punkt også er relativt rimelig. 

lonnsomme.jpg

 

Dine valg betyr noe

En verden hvor vi spiser mindre kjøtt, resirkulerer mer og etterspør reparerbare produkter og klimanøytrale materialer, vil ha betraktelig lavere utslipp enn en verden hvor vi ikke gjør det. Den enkeltes forbrukervaner og hvilke valg det offentlige gjør i sine anskaffelser - har en effekt på globale utslipp. 

forbruksvaner.jpg

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev