Bilde mangler beskrivelse

IFØLGE FNS KLIMAPANEL ER REGIONEN SENTRAL-ASIA SVÆRT SÅRBAR FOR KLIMAENDRINGER. DETTE BILDET ER TATT I TADJIKISTAN.

Lite forskning på klimaendringer i Sentral-Asia

Sentral-Asia er blant de mest sårbare regionene for klimaendringer. CICERO- og NUPI-forskere advarer nå om at mangelen på forskning på klimaendringer i området kan hindre tilpasning og føre til unødvendige lidelser og kostnader.

Publiseringsdato
23.8.2022
Skrevet av

I en ny artikkel publisert i Central Asian Survey har forskere fra NUPI og CICERO gjennomgått forskning på Sentral-Asia. De finner at kun 0,24 prosent av de nærmere 13 500 gjennomgåtte fagartiklene om regionen omhandler klimaendringer.

- Til tross for at Sentral-Asia allerede er rammet av konsekvensene av klimaendringer, mangler det kunnskap om for eksempel ekstreme værhendelser som flom og ekstremnedbør. Det er vanskelig å tilpasse seg klimaendringene, om man ikke vet mer om hva som kommer, forklarer seniorforsker Anne Sophie Daloz ved CICERO, som blant annet forsker på ekstremvær og andre virkninger av klimaendringer.

Ifølge studien øker temperaturen i Sentral-Asia raskere enn det globale gjennomsnittet, noe som vil føre til for eksempel at permafrost og isbreer smelter raskere, at det blir mindre snø og mer tørke.

Mangler kunnskap om hvordan menneskene påvirkes

-Klimaendringene i regionen vil føre med seg store sosiale og økonomiske konsekvenser som vil påvirke landbruk, matsikkerhet, tilgang på inntekt og migrasjon, for å nevne noe, sier seniorforsker Karina Standal ved CICERO. Standal er samfunnsgeograf og forsker mest på energi, kjønn og utvikling, med geografisk fokus på Norge, Sør-Asia og Sentral-Asia.

-Det vil også ha betydning for likestilling mellom kvinner og menn siden kvinners tilgang til ressurser, arbeid og beslutninger på mange arenaer har blitt svekket etter Sovjetunionens fall. I tillegg vil de mest sårbare i samfunnet rammes hardere og Sentral-Asia har økende ulikhet, i tillegg til spenninger mellom etniske grupper. Det mangler rett og slett kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker menneskene i regionen og deres liv, sier Standal. 

kirgisistan_karina.jpg
Det er behov for mer kunnskap om hvordan menneskene i Sentral-Asia påvirkes av klimaendringer, mener CICERO-forsker Karina Standal. Dette bildet av jurter er tatt i Kirgisistan.

Hindrer tilpasning og håndtering

Forskerne mener at kunnskapshullene på dette feltet hindrer beslutningstakerne å håndtere endringene som kommer. Begrenset kunnskap om virkningene og konsekvensene av klimaendringene kan resultere i unødvendige kostnader for mennesker, miljøet og økonomien i regionen, heter det i studien publisert i Central Asian Survey.

- Det er behov for ny kunnskap som bedre kan informere beslutningstagere om lokalbefolkningens behov, øke bevisstheten rundt klimaendringer og fremme kunnskapsbaserte beslutninger i Sentral-Asia, sier Standal.

Forskerne anbefaler blant annet økt støtte til samfunnsvitenskapelig forskning på klimaendringer i Sentral-Asia, utvidet forskning på konsekvenser av klimaendringer, samt fremme økt interesse for klima blant områdeforskere som studerer regionen. Det er også behov for økt samarbeid mellom forskning og andre aktører, som frivillige organisasjoner og beslutningstagere.

Les hele artikkelen i Central Asian Survey.