Løsningene

Arbeidsgruppe 3

Prosjektet ENABLE har havvind som ett av sine forskningsområder