CICERO-forskere om spesialrapporten

Hva må vi gjøre?

 Rapporten viser at å redusere klimagassutslippene i tråd med 1,5 gradersmålet innebærer kraftige utslippskutt som vil kreve at vi endrer store samfunnssystemer som energiproduksjon, transport, infrastruktur og industri.  

 •  Mellom 50 og 60 prosent av elektrisiteten være produsert av fornybare kilder innen 2030 og mellom 60 og 80 prosent innen 2050. I dag er andelen ca 25 prosent.  
 •  I alle scenarier må andelen kjernekraft økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050.  
 •  Forbruket av olje må reduseres opp mot 40 prosent innen 2030 og opp mot 90 prosent innen 2050. Forbruket av gass må mer enn halveres innen 2050 i de fleste scenarier.  
 •  Forbruket av kull må reduseres med opp mot 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050. Det betyr at vi må slutte å bruke kull så fort som mulig.  
 •  Utslipp fra industrien må reduseres med 75 prosent til 90 prosent innen 2050. Effektivisering av dagens prosesser vil ikke være tilstrekkelig.

 

Hva er forskjellen på 1,5 og 2 grader?

Rapporten peker på en rekke områder hvor utfordringene vil bli mindre ved 1,5 graders oppvarming enn ved 2 grader.

 • Det gir redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader  
 • Havnivåstigningen vil være 10 cm lavere ved slutten av århundret. Det betyr at 10 millioner mennesker unngår å utsettes for klimarisiko  
 • Halvparten så mange arter blir truet  
 • Områder på jorda som vil oppleve en stor endring i økosystemer halveres  
 • To millioner km2 tundra forblir frossen  
 • Nedgangen i fiskebestanden blir mindre dramatisk  
 • Flere hundre millioner færre blir utsatt for klimarisiko og fattigdom  
 • Færre vi dø av hete  
 • Nedgangen i matproduksjon blir mindre  
 • Halvparten så mange vil få problemer med tilgang til rent vann