Sentrale begreper innenfor klimaforskningen

Skrevet av CICERO med bidrag fra Tyndall­senteret, og oversatt til norsk av Miljødirektoratet

fjellene i Lofoten

Foto: Grete Hovelsrud

Sentrale begreper innenfor klimaforskningen