CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 56 /

E-post: camilla.stjern@cicero.oslo.no

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2017

  • Gunnar Myhre, Piers M. Forster, Bjørn Hallvard Samset, Øivind Hodnebrog, Jana Sillmann, Siv Gundrosen Aalbergsjø, Timothy Andrews, Olivier Boucher, G. Fulavegi, Dagmar Fläschner, Trond Iversen, Matthew Kasoar, V Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Drew Shindell, Keith P. Shine, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Francis W. Zwiers, 2017 PDRMIP: A precipitation driver and response model intercomparison project-protocol and preliminary results Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), American Meteorological Society, EN
  • Lars Ahlm, Andy Jones, Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Ben Kravitz, Jon Egill Kristjansson, 2017 Marine cloud brightening - as effective without clouds Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, European Geophysical Society, EN