CATHY - Klimakonsekvensene fra raske endringer i asiatiske utslipp av aerosoler

Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.

Tårn i Taipei i tåke.
Bilde mangler beskrivelse

Tårn i Taipei i tåke. Foto: Markus Winkler / Unsplash.

De siste tiårene har land i Asia vært hovedkilden til slike utslipp. I dag gjør imidlertid flere land en sterk innsats mot luftforurensing, som påvirker både mengder, geografiske mønstre og sammensetning av aerosolutslipp. Andre forventer en økning i årene som kommer, i takt med samfunnsutviklingen. Det er forventet at disse endringene har en effekt på klimaet, både lokalt og lenger unna kildene, men detaljene i denne potensielt sterke klimapåvirkningen er enn så lenge dårlig kjent.

CATHY tar utgangspunkt i ny teoretisk forståelse av aerosolenes klimapåvirkning, modellering og observasjoner. Prosjektets mål er å forstå og tallfeste de ulike vær- og klimaeffektene fra de pågående - og fremtidige - endringene i aerosolutslipp fra India og Kina. Vi ønsker å knytte endringene til påvirkning på været over Asia, og fjernkoblinger som påvirker temperatur, nedbør og omskiftelighet i været andre steder. I tillegg skal vi utarbeide et fritt tilgjengelig verktøy for forskere og beslutningstakere som relaterer utslippsendringer til konsekvenser, med utgangspunkt i nye teknikker som maskinlæring og modellsimuleringer med høy statistikk.

Artikler