Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA)

​Klimaendringer i Arktis skjer raskere enn forventet. Effektene blir enorme i løpet av de neste 20 årene, og samfunnet må tilpasse seg. Med AACA forsøker klimaforskere over hele verden å hjelpe arktiske interessenter og beslutningstakere til å forstå og takle utfordringen.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.4.2013 - 31.12.2015 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
AMAP - Artic Monitoring and Assessment Programme
Fagområder

Klimaendringene er raskere og mer alvorlig i Arktis enn i resten av verden. Faktisk varmes Arktis opp med en hastighet på nesten det dobbelte av verdensgjennomsnittet. For å svare på utfordringene og mulighetene oppvarmingen gir, initierte Arktisk Råd i 2013 tilpasningsprosjektet Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA). Prosjektet koordineres av Oslo-baserte Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), og det ledes av Glen Peters ved CICERO og Mike Kuperberg ved USAs energidepartement.

AACAs overordnede målsetting er å legge til rette for en mer informert, tidsriktig og handlekraftig beslutningstaking i et raskt skiftende Arktis. Prosjektet omfatter tre pilotregioner i Arktis; Barents, Baffin Bay / Davis Strait og Bering / Beaufort / Chukchi. Prosjektet ønsker å lage et verktøy, en levende database, som er tilgjengelig og brukbar for alle framtidige planleggere i Arktis – enten de befinner seg i næringslivet, vitenskapen eller politikken, og enten de befinner seg på et regionalt eller globalt nivå.

Tradisjonelle rapporter om klima, miljø og samfunnsøkonomiske problemstillinger i Arktis har fokusert på enkeltdrivere: klima, forsuring, organiske miljøgifter, helse, olje og gass. Likevel er har i ennå liten forståelse for hvordan disse driverne samhandler og kanskje forsterker hverandre. Ved å utvikle en omfattende kunnskapsdatabase på hvordan endringsdriverne i Arktis samhandler, håper AACA å gi beslutningstakere det underlaget de trenger for å svare på utfordringene – og forsiktig dra nytte av mulighetene.

AACA overrekker sluttrapporten under Arktisk Råds ministermøte i USA i 2017.