CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk

CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk var ett av tre sentre for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi (FME) etablert av Forskningsrådet i 2011.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
15.6.2018 - 14.6.2020 (prosjektet er avsluttet)

CICEP skal bidra til å identifisere og utvikle modeller for internasjonale regimer og mer spesifikke tiltak som kan fremskynde omstilling til en bærekraftig fremtidig energibruk. Den oppgaven forsøker vi å løse ved systematisk å analysere hvilke løsninger som best tilfredsstiller tre sett av krav: miljømessig bærekraft, kostnadseffektivitet, og politisk realiserbarhet. Vi beregner også sannsynlige økonomiske konsekvenser av realiserbare regimer og tiltak for globale og europeiske markeder for energi og energiteknologi, for viktige norske næringsgrener, og for politikkutforming.

Arbeidet er organisert i fem arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Innenriks politikkutvikling - drivkrefter og langsiktige baner Arbeidspakke 2: Effektive og gjennomførbare internasjonale klimaregimer Arbeidspakke 3: Effekter av internasjonal klima- og energipolitikk Arbeidspakke 4: Europeisk klima-, energi- og teknologipolitikk: muligheter og begrensninger for norske aktører Arbeidspakke 5: Syntese og dialog

CICEP består av en ledergruppe fra CICERO (vertsinstitusjon), Fridtjof Nansens institutt og Universitetet i Oslo. Våre internasjonale forskningspartnere inkluderer Basque Centre for Climate Change BC3, University of California San Diego, Fudan University, Universitetet i Lund og Freie Universität Berlin.

Våre brukerpartnere består av selskapene DNV-GL, Hydro, Statnett og Statoil, arbeidstakerorganisasjonen LO, og arbeidsgiverorganisasjonen NHO med bransjeorganisasjonene Norsk Industri, Energi Norge, og Norsk Olje og gass. Miljødirektoratet og NVE er med fra offentlig forvaltning.

CICEP er finansiert av Forskningsrådet og brukerpartnerne.

https://youtu.be/vvlmTeeciuU

https://youtu.be/dRLu6L-8Kqo

https://youtu.be/vvlmTeeciuU

https://youtu.be/T71EbNWh-Hs