Kontaktinfo

Telefonnummer
39 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nekkebllak.neffets
Forskerprofil ekstern

Om

Forskningsleder for klimaøkonomigruppen.

Steffen ble ansatt på CICERO i 2002 for å utvikle vår første generelle likevektsmodell. To år senere begynte han på en doktorgrad om hvordan utforme miljøavgifter som er både effektive og støttes av befolkningen. Etter at Steffen forsvarte doktorgraden i 2008 har han ledet flere prosjekter om grønn omstiling, miljøavgifter, transportpolitikk, atferdstiltak ("nudging") og internasjonal klimapolitikk. I 2012-2013 var han forskningsleder for klimapolitikkenheten, og i 2014-2017 for klimaøkonomienheten. Fra 2014 til 2019 ledet Steffen vårt forskningssenter for miljøvennlig energi CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og mye av hans forskning og formidling har vært konsentrert om Parisavtalen. Siden 2019 har han ledet vår gruppe for klimaøkonomi.

Steffens viktigste forskningsinteresse er virkemidler i klimapolitikken, og han leder to prosjekter finanisert av Forskningsrådet, "Aviate" om klima og luftfart og "Enable" om den grønne omstillingen i Norge.

Steffen bruker ofte labeksperimenter, felteksperimenter og spørreundersøkelser i sin forskning.

Leder for teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket (2017-2019)

Medlem av teknisk beregningsutvalg for klima (2018-)

Styremedlem Utviklingsfondet 2014 - 2018

Styremedlem GreeNudge 2011 - 2017

Artikler

Prosjekter