Verktøy for reduksjon av co₂-avtrykk i norsk kultursektor

CICERO skal samarbeide med filmselskapet BABUSJKA for å bidra til redusert klimafotavtrykk i kulturbransjen. Med på laget er også Den Norske Opera og Ballett, Virke, Øyafestivalen og Strix. 

Bilde mangler beskrivelse

Den Norske Opera og Ballett er en av partnerne i prosjektet. Foto: Amund Aasbrenn

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 1.6.2023 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Forskningsrådet

Ledende aktører i kulturbransjen og klimaforskere i CICERO søker sammen for å utvikle et systematisk verktøy som både måler og reduserer klimaavtrykket i produksjoner i kultursektoren. Den Norske Opera & Ballett og Øyafestivalen er store , tunge aktører som er med som pilotselskaper i prosjektet.

Babusjka har fått støtte fra Forskningsrådet til å utvikle et verktøy som bidrar til at kultursektoren kan redusere klimaavtrykket sitt. Verktøyet skal resultere i direkte støtte til FNs klimamål.

Prosessverktøyet skal følge kulturproduksjonene fra start til slutt, utarbeide en tiltaksliste med integrert klimakalkulator, og være skreddersydd ulike produksjoner .

Babusjka har gjennomført et pilotprosjekt i sin bransje, reklamefilmproduksjon. Prosjektet heter Green Producers Club (GPC). Et flertall av reklameselskapene i Oslo, ett selskap i Lofoten og to i Danmark har knyttet seg til GPC. Dette viser utbredt vilje til å redusere eget avtrykk, og til å endre prosesser. Dette prosjektet skal nå videreutvikles.

Tiltakslisten skal utformes i samarbeid med produsenter ved pilotselskapene, Den Norske Opera og Ballett og Øyafestivalen. CICERO skal være med og beregne og vekte hvert tiltaks klimaavtrykk og sammen skal det utarbeides bærekraftige alternativer til dagens metoder.

Hovedorganisasjonen Virke inngår også som prosjektpartner, med sitt prosjekt Grønt Veikart, og vil stå for formidling. Målet er å spre prosjektet til nye bransjer.

Prosjektet varer i 2,5 år til 2023, og vi i CICERO ser virkelig frem til å samarbeide med kulturbransjen om dette prosjektet.