Om

Borgar Aamaas er forsker med meteorologibakgrunn

Han har utdannelse i meteorologi og klima fra Universitet i Oslo (UiO), fra bachelor- til doktorgrad. Bachelorgraden (2004-2007) var i fysikk, astronomi og meteorologi, med spesialisering i meteorologi og oseanografi. Mastergraden (2007-2009) var i geofag, med spesialisering i meteorologi og oseanografi. Masteroppgava handlet om sot i snø på Svalbard med tittelen: “Elemental carbon in Svalbard snow from local sources and its impact on surface albedo.” Tre år av studietida studerte han på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen. I perioden 2014-2016 tok han en Philosophiae doctor (Ph.d.) i geofag, med spesialisering i meteorologi og oseanografi, ved UiO. Doktorgradens tema var klima og utslipp fra transportsektoren med tittelen “Developing, evaluating, and applying emission metrics for the assessment of the climate impact of transportation.”

Han har vært ansatt på CICERO siden september 2010. I perioden september 2010 – februar 2011 var han forskningsassistent, etter det forsker 3 frem til mars 2016. Nå er han forsker 2 (senior researcher). Ved CICERO er han leder for bedriftsgruppa i fagforeningen Tekna. Han er også styreleder av det nasjonale fagnettverket Tekna Forskerne. I perioden 2023-2027 er han medlem av Akademiet for yngre forskere.

Tidligere var han vitenskapelig assistent på UNIS (september 2009 – mai 2010). Han var også styremedlem på UNIS i perioden august 2008 – juli 2009.

Borgar var bidragsyter i kapittel 8 i den første delrapporten fra FNs klimapanels femte hovedrapport publisert i 2013. I tillegg til å forske og publisere vitenskaplige artikler er han en aktiv fagformidler og skribent, med ca. 20 populærvitenskapelige foredrag i året om klima. De siste årene har han gjort mye oppdragsforskning. For en fullstendig og oppdatert liste over publikasjoner og foredrag, både vitenskapelige og populærvitenskapelige, i tillegg til mediaopptredener, gå til CRIStin. Hans forskning er også tilgjengelig via Google Scholar eller via linkene til Scopus og ResearcherID over.

Modellene han bruker er i hovedsak såkalte emission metrics og Oslo Simple Climate Model. Han er interessert i faglig samarbeid om å utvikle disse metodene og å regne på globale og regionale temperatureffekter av diverse problemstillinger.

Borgars forskningsinteresser i stikkordsform: Vektfaktorer (emission metrics) (GWP/GTP/RTP), klimaeffekter av transportsektoren, klimaeffekten av reisevaner, utslipp av drivhusgasser og partikler, livsløpsanalyse (LCA).

Artikler

Prosjekter