Fossilfri virksomhet 2025

Oppdrag for Innlandet fylkeskommune

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 28.2.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Innlandet fylkeskommune

CICERO sammenstilte informasjon om kostnader og barrierer for fossilfri anleggsplass som anses som relevant for Innlandet fylkeskommune, både for biodrivstoff og for nullutslippsløsninger, med utgangspunkt i Klimakur 2030. Det ble utarbeidet et grovt anslag for direkte utslipp og forbruk av drivstoff i anleggsmaskiner for tidligere anleggsvirksomhet i Innlandet fylkeskommunes regi, som grunnlag for å si noe om merkostnader ved bruk av biodrivstoff i anleggsprosjekter. Bærekraftsutfordringer for biodrivstoff ble adressert. Notatet gir også en kortfattet oppsummering av status for kravstilling i et utvalg andre kommuner og fylkeskommuner, samt forslag til aktuelle tiltak for kutt i direkte utslipp innen anleggsvirksomhet.

CICERO (2021).Fossilfri anleggsvirksomhet, Innlandet fylkeskommune. CICERO Rapport 2021:03

 

Involverte fra CICERO