HYDROGEN

Selv om hydrogen ofte omtales som en grønn energibærer som har potensiale til å erstatte olje i fremtiden, er klima- og miljøeffektene av hydrogen lite kjent. Dette skal CICERO gjøre noe med i et nytt forskningsprosjekt.

Bilde mangler beskrivelse

FOTO AV BEXIM, CC BY-SA 4.0 / WIKIMEDIA COMMONS

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 30.6.2024 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd
Fagområder

– Det er en enorm interesse for hydrogen som en del av fremtidens energiløsning. Det forskes mye på hvordan hydrogen kan brukes, men vi vet lite om hva som skjer når hydrogen slippes ut i lufta, sier Maria Sand. Hun er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning og prosjektleder for det nye forskningsprosjektet, som har fått navnet HYDROGEN og vil starte opp i januar.

I juni i år lanserte den norske regjeringen sin første hydrogenstrategi for å stimulere til utvikling av ny hydrogenrelatert teknologi. I denne omtales hydrogen som en energibærer som kan bidra både til å redusere klimagassutslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv.

Før vi går i gang med en storstilt omstilling til et hydrogensamfunn, er det viktig å undersøke nøye og snarest mulig hvordan økt bruk av hydrogen vil påvirke både klimaet og miljøet.

Maria Sand

Omtrent samtidig lanserte også EU sin egen hydrogenstrategi, der hydrogen utpekes som et viktig satsingsområde for å nå målet om at EU skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

Nesten umulig å forhindre hydrogenlekkasjer

– Mer bruk av hydrogen vil føre til høyere hydrogenutslipp, som igjen vil påvirke sammensetningen i atmosfæren. Med dagens teknologi er det nesten umulig å forhindre hydrogenlekkasjer, og slike lekkasjer oppstår ved produksjon, transport og bruk, sier Sand.

– Til tross for politikernes vilje til å stimulere til mer bruk av hydrogen, har det vært lite oppmerksomhet omkring de mulige miljømessige konsekvensene av dette. Før vi går i gang med en storstilt omstilling til et hydrogensamfunn, er det viktig å undersøke nøye og snarest mulig hvordan økt bruk av hydrogen vil påvirke både klimaet og miljøet, sier Sand.

Hydrogen kan påvirke konsentrasjonen av metan og ozon i atmosfæren. Dersom hydrogen viser seg å føre til økte nivåer av disse to gassene, kan det bidra til mer global oppvarming.

Endringer i ozonlaget påvirker også hvor mye skadelig UV-stråling fra solen som treffer jorden, og hvis ozon skulle komme ned på bakkenivå, så vil gassen være giftig for både mennesker og dyr, og kan føre til mindre avlinger.

Prosjektet HYDROGEN vil produsere viktig kunnskap som kan hjelpe politikere og andre beslutningstagere med å se både fordelene og ulempene ved mer bruk av hydrogen. Siden myndighetene i mange land er ivrige etter å få i gang en overgang til hydrogen snarest mulig, er det viktig at prosjektet jobber raskt med å produsere resultater. 

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og vil vare frem til sommeren 2024. Med i prosjektet er også Equinor, Gassco, Norges Rederiforbund, Shell og Statkraft, samt forskere fra Storbritannia, USA og Frankrike.

Fakta om HYDROGEN-prosjektet:

Fullt navn på prosjektet: HYDROGEN – Climate and environmental impacts of hydrogen emissions

Finansiering og varighet: HYDROGEN-prosjektet er ledet av CICERO Senter for klimaforskning og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har en varighet på 3,5 år, fra 1. januar 2021 og frem til slutten av juni 2024.

Prosjektets formål: Prosjektet HYDROGEN har som mål å finne ut hvordan hydrogenutslipp påvirker miljøet og klimaet, og vil produsere viktig kunnskap som kan hjelpe politikere og andre beslutningstagere med å se både fordelene og ulempene ved mer bruk av hydrogen, samt usikkerhetsmomentene.

Forskningsinstitusjoner som deltar i prosjektet:

  • Norge: CICERO Senter for klimaforskning
  • Frankrike: Laboratory of Climate and Environmental Sciences (LSCE)
  • Storbritannia: Rdscientific, University of Reading og University of Edinburgh
  • USA: US National Center for Atmospheric Research og University of California, Irvine

Samarbeidspartnere: Fem store selskaper / organisasjoner er partnere i HYDROGEN-prosjektet, og skal bidra med statistikk relatert til hydrogenlekkasjer. Disse er partnere i prosjektet fordi de anser hydrogen som et viktig satsningsområde og ønsker å få en bedre forståelse av de mulige miljø- og klimaeffektene av hydrogenutslipp:

  • Equinor
  • Gassco
  • Norges Rederiforbund
  • Shell
  • Statkraft