Referansebane for klimagassutslipp i kommuner i Klima Østfold

Oppdrag for Viken fylkeskommune og Klima Østfold

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2022 - 31.10.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Viken fylkeskommune og Klima Østfold

CICERO senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Klima Østfold utviklet referansebaner per kommune for 12 kommuner i Klima Østfold-nettverket. Det er utarbeider referansebaner per utslippskilde per kommune. Disse er aggregert opp til referansebaner per sektor og samlet per kommune. Referansebanene estimerer forventet utvikling i utslipp per kommune i perioden fra 2021 til 2030 innenfor utslippskildene som er omfattet av Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Det er tilrettelagt for å kunne integrere tiltaksanalyser i modellen som del av kommunenes videre arbeid med klimabudsjett. Oppdraget er utført innenfor en rammeavtale for beregninger og analyser til klimabudsjett og annet klimaarbeid, som innehas av Menon, CICERO og TØI for Klima Østfold.