Kontaktinfo

Telefonnummer
82 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@ekrob.dlihngar

Om

Ragnhild arbeider med utslippsregnskap og -framskrivinger, tiltak og virkemidler for utslippsreduksjoner og måling og verifisering av klimagassutslipp.

Ragnhild har lang erfaring innen arbeid med norsk og europeisk klimapolitikk. Hun har tidligere arbeidet i Klima- og miljødepartementet og i EU-kommisjonen, DG Klima. Hun har en mastergrad i industriell økologi og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap, begge fra NTNU.