TWEX – Hvordan forstå fremtidens ekstremvær i Norge bedre

TWEX-Fremtiden i Norge baserer seg på en “historien om framtiden”-metode. Denne metoden kan vise at et scenario tilpasset en bestemt region og bestemte aktører i kombinasjon med en rekke klima- og værmodeller vil kunne gi et mer realistisk bilde av hvordan været vil se ut i fremtiden i akkurat dette området. Med bedre analyser om ekstemvær kan man forebygge og planlegge beredskapen på en bedre måte.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2016 - 31.3.2018 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

De siste årenes store flommer enkelte steder i Norge viser behovet for en mer fremoverlent holdning til klimatilpasning og beredskap. For å få til dette trengs det lokal, forståelig og sikker informasjon om været i området for å kunne ta de riktige beslutningene og få kunnskap om hvilke barrierer som står i veien for tilpasningen. For å få til dette trenger man en sømløs kjede fra globale klimamodeller til lokale beregninger av nedbør.

TWEX-Fremtiden i Norge vil løse dette ved å fortelle “historien om framtiden”. Denne metoden vil kunne vise at et scenario tilpasset en bestemt region og bestemte aktører i kombinasjon med en rekke klima- og værmodeller vil kunne gi et mer realistisk bilde av hvordan været vil se ut i fremtiden i dette området. På en måten kan man forebygge og planlegge beredskapen på en bedre måte enn i dag.

Analyser om klimaendringene viser klare tendenser til at ekstremvær i form av nedbør vil øke i de nordlige områdene. Store «elver» i atmosfæren som kommer fra tropiske sykloner vil bli med vindbanene til Norge og vil gi store mengder nedbør i konsentrerte perioder. Dette vil særlig kunne føre til flom på Vestlandet. For å forstå når disse periodene vil oppstå og hvor lenge de vil var har dagens metode med å nedskalere internasjonale klima og nedbørsmodeller kritiske mangler.

I TWEX-Fremtiden i Norge vil vi gjennom enkeltstudier av store flomkatastrofer i Norge se fram i tid gjennom å analysere hendelser som allerede har skjedd, sammenligne disse med værmeldinger og se på hvilke hindre som ligger i veien for klimatilpasning i disse områdene. Valg av hendelse og arbeidet vil skje i samarbeid med sentrale aktører som Statkraft. Vi vil deretter simulerer fremtiden gjennom å kombinere værkunnskap om den lokale hendelsen med internasjonale klimamodeller. Samtidig ser vi på f eks Statkraft sin verdikjede for å analysere konsekvensene hendelser vil kunne ha for denne i fremtiden. Dette vil kunne gi oss verdifulle svar på om denne metoden vil gi bedre svar på hvordan man må agere i framtiden for å være bedre forberedt på ekstremvær.