Utvikling og implementering av bærekraftsindikatorer og klimaregnskap for Oslo kommune og Oslo-samfunnet

Bymiljøetaten og Klimaetaten, Oslo kommune

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 31.12.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Bymiljøetaten og Klimaetaten, Oslo kommune

CICERO er involvert i et FoU-samarbeid mellom Oslo kommune ved Bymiljøetaten (BYM) og Klimaetaten (KLI) og FoU-instituttene NORSUS, SIFO og CICERO knyttet til indikatorutvikling og klimaregnskap for Oslo kommune og Oslo-samfunnet. Arbeidet med indikatorutvikling omfatter systematisering av data og analyser som skal gi innhold til et sett bærekraftsindikatorer for forbruk i Oslo. Arbeidet med klimaregnskap omfatter å lage opplegg for, innhente og systematisere data og gjøre analyser for klimaregnskap for indirekte utslipp for Oslo kommune og Oslo-samfunnet.

Involverte fra CICERO