Bilde mangler beskrivelse

Kristin Thorsrud Teien

Avdelingsdirektør

Om

Kristin Thorsrud Teien er avdelingsdirektør for forskningsavdelingen som omfatter gruppene Atmosfæreforskning og Klimaeffekter.

Kristin Thorsrud Teien har jobbet i CICERO siden august 2023. Hun har tidligere jobbet som forskningssjef ved NINA Oslo, en stor og tverrfaglig forskningsavdeling som jobbet med forskning innen temaer som natur og klima, terrestrisk og akvatisk naturforskning, geodata (landskapsanalyse og GIS), naturregnskap og verktøy og virkemidler i miljø- og arealforvaltningen. Hun har også tidligere også jobbet nærmere 10 år i Klima- og miljødepartementet (KLD), hvorav flere år som avdelingsdirektør ved ulike seksjoner og med ulike ansvarsområder, men med hovedvekt på naturmangfold og forskningspolitikk innen klima og miljø. Hun har også erfaring fra frivillige organisasjoner (WWF og Norsk Friluftsliv), fra behandling av energisaker i NVE, og fra undervisning og formidling. Teien er utdannet terrestrisk økolog med utdanning fra NTNU og NMBU.

Teien har sittet i styret for det Oslobaserte forskningsnettverket CIENS i fem år, hvorav ett år som styreleder.