Kontaktinfo

Telefonnummer
53 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nilemloh.anin
Forskerprofil ekstern

Om

Nina Holmelins forskningsinteresser er klimaomstilling og tilpasning til klimaendringer, landbruk, bærekraftighet, matsikkerhet og utvikling. Hun er samfunnsgeograf og benytter seg mest av kvalitative metoder og feltarbeid som grunnlag for empiriske data.

Nina arbeider med klimaomstilling og tilpasningskapasitet i jordbruket og i lokalsamfunn. Hun har en ph.d (2020) om fleksibilitet, innovasjon og matsikkerhet i småskala landbrukssystemer i møte med klimaendringer og andre storskala endringer. Publikasjonene hennes fokuserer på muligheter og barrierer for tilpasning til klimaendringer i landbrukssystemer i Himalaya, kjønnsrelasjoner og beslutningstaking innad i hushold samt meningsdimensjonene og verdisettingen av selvbergingsproduksjon. Relasjoner mellom rural utvikling, klima, mat- og arbeidsmarkeder og migrasjon spiller en indirekte rolle i dette arbeidet. I det siste har hun også jobbet på prosjekter om utslippsreduksjoner og omstilling i det norske matsystemet med formål om økt sosial, miljømessig og klimamessig bærekraft.

Nina er samfunnsgeograf og bruker hovedsakelig kvalitative metoder, inkludert case studier og intensive feltarbeidsmetoder. Tverrfaglig forskning og kombinerte metoder er viktig for henne og hun har noe bakgrunn fra fag som antropologi, utviklingsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og systemdynamikk i tillegg til spesialisering i geografi. Nina har felterfaring fra Nepal, Peru, Estland og Norge og har jobbet med matproduksjon og matsikkerhet i Malawi. Andre temaer som opptar henne er global produksjon, fordeling og handel med mat, samt matsikkerhet på lokale, nasjonale og globale skalaer.