Bilde mangler beskrivelse

En av Ruter-bussene som kjørte rundt i Ski uten sjåfør. Foto: Ruter

Busser uten sjåfør, vil folk ha det?

Hvordan stiller du deg til elektriske busser som et alternativ til egen bil i fremtiden? Spørsmålet er stilt til over 800 beboere i norske byer. Svarene spriker.  

Publiseringsdato
6.9.2022
Tilhørighet
Nøkkelforskere

– Det viser seg at folk er ambivalente til å ha små busser uten sjåfør kjørende rundt der de bor og få kan tenke seg å ha dette som et alternativ til å eie egen bil, sier CICERO-forsker Tom Erik Julsrud. Han har, i samarbeid med OBOS, foretatt undersøkelsen som en del av forskningsprosjektene ENABLE og Upscale.

Undersøkelsen er besvart av 865 OBOS-kunder i Oslo og tolv andre byer. Omtrent like mange er negative som positive til selvkjørende elektrisk kollektivtransport. Og ungdom er langt mer positive enn den eldre befolkningen.

– Akkurat det er nok som ventet. Mange eldre er fremmed for å prøve nye ting og ofte skeptisk til ny teknologi, sier Julsrud, som likevel mener det ligger et paradoks her – mange eldre kjører jo ikke lenger egen bil og mange har forventet at selvkjørende busser vil kunne være særlig relevant for denne gruppen fremover.

Dagens mobilitetspraksis avgjørende

Et mål for undersøkelsen har vært å undersøke hvordan folks interesse for bussene påvirkes av hvordan de reiser i dag.

– De som i dag har en bilbasert reisemåte, er lite interessert i å bruke selvkjørende transport i fremtiden, sier de. Men heller ikke de som bruker elbil i dag, er interessert. Den største gruppen av interesserte er derimot de som bruker delte transportmidler i dag, slik som bildeling, og som har en miljøvennlig livsstil, forklarer Julsrud. Dette viser at folks reisemåter i dag har mye å si for i hvilken grad de kan tenke seg å bytte til null-utslipps-busser i fremtiden.

I en tilstøtende undersøkelse fra Ski, om selvkjørende busser, har det blitt gjort intervjuer med 20 familier om deres oppfatning og erfaring. Også her er unge mest positive, mens de eldre er mer skeptiske.

– Den eldre aldersgruppen er mest bekymret for at det ikke er noen om bord som kan gripe inn hvis det trengs, og føler nok i større grad at de trenger noen rundt seg, sier Julsrud.

– Flere stiller spørsmål ved faren for at bussene kjører på noen, mens andre er opptatt av om ordningen kan føre til arbeidsløshet blant sjåfører.

Prosjektet med selvkjørende busser har vært et samarbeid med Ruter og en del av det fireårige forskningsprosjektet ENABLE, som ser på hvordan Norge kan nå målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for tilstrekkelig støtte i samfunnet. Befolkningens interesse for å ta i bruk mer klimavennlige transportmåter er et av områdene som studeres.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev