Bilde mangler beskrivelse

Astrid Arnslett og Anders Tønnesen. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet

Hva er bærekraftig arealbruk?

Forsker Anders Tønnesen og kommunikasjonsrådgiver Astrid Arnslett har bidratt i Miljødirektoratets klimapodcast og har forsøkt å gi noen svar rundt utfordingene kommunene møter om dagen i arealspørsmål. 

Her kan du høre podcasten og lære litt mer om innholdet 

Podcasten tar utgangpunkt i et prosjekt Anders Tønnesen har gjort for forskningssenteret Include som CICERO er en del av. 

Studien ser på arealbruk i kommuner med lav befolkning. Utgangspunktet er dybdestudier i de fire kommunene Åfjord, Frøya, Sigdal og Flakstad. Mens det har vært utført mye forskning for å forstå potensialet for bærekraftig arealbruk i større byer, er det langt færre studier av tynt befolkede kommuner. I Norge har de mest rurale kommunene kun 14 % av befolkningen, men hele 72 % av landarealet. 

Hvordan det bygges ut i rurale kommuner har betydning for nedbygging av natur, som igjen påvirker både lokale transportmønstre og naturens evne til å lagre karbon. En spredt lokalisering av boliger, arbeidsplasser og tjenester som er besøksintensive, vil på samme måte som i byer understøtte bilbruk. I tillegg vil endringer i vanntilførsel til myrområder som følge av utbygging endre deres evne til å lagre karbon.

Les mer om studien her