Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.3.2020 - 1.3.2028
Finansiering
Norges Forskningsråd

CICERO er en del av forskningssenteret Include. Senteret ledes fra UiO ved SUM. Les mer om prosjektet på deres sider

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet samfunnsvitenskapelige Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME Samfunn).