Hvordan folkebibliotek og bibliotekarer har tatt bærekraftig sosialt ansvar og fungert som endringsagenter

I en ny utgave av tidskriftet "Nordic Journal of Libary and Informative Studies har forskerne i UPSCALE presentert funn fra casestudiene i prosjektet. 

Publiseringsdato
3.10.2023
Nøkkelforskere

Førde, Anniken

Jochumsen, Henrik

Bilde mangler beskrivelse

Mia Høj Mathiasson

Barrat-Due Solum, Espen E

I artikkelen presenteres både prosjektet og studiene fra biblioteket i Odense, i Drammen, i Tromsø og ved Ballerup og hva som kjennertegner deres arbeid med bærekraft. Les hele artikkelen her