Bilde mangler beskrivelse

Klimaarbeidet i en kommune handler vel så mye om å skape verdens beste sted å bo som å redde verden. Artikkelforfatterens favorittsted - Pikesten fyr på Hvaler

«Verdens beste sted å bo» - til deg som er ny kommunepolitiker

Velkommen til å se webinaret «Verdens beste sted å bo». For det er jo egentlig det alt arbeidet i en kommune handler om: å skape verdens beste sted å bo. Når vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn handler det like mye om å sørge for en utvikling som skaper et godt sted for å bo og leve for innbyggerne, som å redde verden.  

Verdens beste sted å bo

Klimaarbeidet handler mye om å ha to tanker i hodet på en gang: både å tilpasse lokalmiljøet for fremtidige klimaendringer og å kutte utslippene slik at disse endringene blir minst mulig fremover. Ofte kan det være litt utfordrende å vite hvor man skal starte med dette arbeidet. Vi spurte derfor gruppa Lokalt klimaarbeid, som er Miljødirektoratets gruppe for de som jobber med klima lokalt, om hva det er viktig å fokusere på før vi bestemte innholdet i webinaret.  

Noen smakebiter fra webinaret og nyttige lenker til mer kunnskap

Anne Sophie Daloz fra CICERO gav en oppdatering om hva vi kan forvente oss framover og hvordan vi må jobbe med det. Her kan du lese litt mer om prosjektet som legger grunnlaget for hennes presentasjon.

Sofie Skjeflo fra CICERO presenterte funn fra spørreundersøkelsen CICERO har gjort på oppdrag fra forsikringsselskapet If om hvordan utviklingen på klimatilpasning i norske kommuner går. Rapporten finner du her  – med Sofies oppsummering og anbefalinger knyttet til den.  

Stina Ellevseth Oseland, Klimadirektør i Bergen kommune knyttet sammen stedsutvikling og klimaarbeidet i Bergen. Og viste hvordan de jobber med å skape nye løsninger i en by. Her finner du deres plan for arbeidet.

Sondre Meland fra NIVA viste oss at vann på avveie er mer enn bare flom og hvilke løsninger man bør se på lokalt. Du kan lese mer om prosjektet han presenterte her.

Ingrid Slungaard Myklebust fra Lofotrådet viste oss viktigheten av å ha en helhetlig plan for arbeidet framover – og ikke minst hvor viktig det er med involvering av alle parter i et lokalsamfunn. Her finner du deres veikart for framtiden.

For å lage en god plan må man vite både hvor man er og hvor man skal. Borgar Aamaas fra CICERO tok oss igjennom klimabudsjett og referansebaner. Vi har samlet arbeidet som gjøres på disse områdene på denne siden. Selve rapporten han viste til ligger her. I tillegg har KS opprettet en ressursside for klimabudsjett.

Areal og arealbruk er en av de store diskusjonene i hele landet om dagen. Anders Tønnesen fra CICERO viste til hvordan dette arbeidet er avhengig av å lykkes. Her kan du lese litt mer om resultater og anbefalinger fra deler av arbeidet han gjør.

Arendal kommune har tatt ut en rekke områder av sin nye arealplan. Kristin Fløystad som leder det arbeidet, viste oss arealstrategien til Arendal. Den finner du her.

Fredrik Vikse fra Sabima viste oss naturens drømmekommune  og nyttig verktøy for å se hvordan din kommune ligger an på bruk av natur.

Asker har bygget nye Asker kommune etter sammenslåingen med Røyken og Hurum på bærekraftmålene. Joakim Skott Nilsen, Konsulent Bærekraftige Asker tok oss igjennom hvordan de jobber. Du kan lese mer her.