SHAREON - delingsøkonomi – motivasjoner, barrierer og klimaeffekter

SHAREON er et prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2017 - 31.3.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

Mange har gjort forskning på delingsøkonomi, men dette er et av de første prosjektene som ser på klimaeffektene av denne typen prosjekter. Målet er å gi råd til myndigheter, næringsliv og kommuner om hvordan delingsøkonomiske prosjekter kan målrettes for å stimulere til omstilling mot et lavutslippssamfunn. Forskningen som har blitt gjort tidligere har i stor grad konsentrert seg om bildelingsprosjekter. I vårt prosjekt utvider vi dette til flere sektorer og ser på deling også innenfor andre tjenester og produkter. Vi sammenligner motivasjon, barrierer og effekter på tvers av disse sektorene for å finne likheter og forskjeller.

Forskningen konsentrerer seg om norske eksempler slik at vi kan bidra med relevant kunnskap inn mot politikere, næringsliv og allerede eksisterende delingsprosjekter.

Prosjektet har fire hoveddeler:

  1. Å analysere hvordan motivasjon og barrierer kan være forskjellig i ulike delingsøkonomiske prosjekter basert på sosiale strukturer og verdier.
  2. Undersøke motivasjoner for å delta i delingsprosjekter i ulike sektorer. Vi skal også se på klimaeffektene av eventuelle endringer i forbruksmønstre som følger av deltakelse i delingsprosjekter.
  3. Undersøke om og hvordan motivasjon og forbruksendringer kan variere mellom ulike former for deling. .
  4. Utvikle et sett med råd til politikere, næringsliv og lokalsamfunn om hvordan de på best mulig måte kan sette i gang egne delingstjenester.

Prosjektet var et samarbeid mellom CICERO, NMBU, Universitetet i Nordland, Vestregionen og Insam. Internasjonalt har vi et samarbeid med Boston College og universitetet i Utrecht.

Prosjektet hadde også Hertz, Vestaksen Eiendom, Nedre Djupdalen Vel, Oikos og DNT Ringerike som brukerpartnere.

Andre involverte

Jacobsen, Ove Daniel