Om

Elin Lerum Boasson er ekspert på norsk og nordisk energi- og klimapolitikk. Hun følger også politikkutviklingen i EU.

Boasson har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteforsker ved Universitetet i California, Berkeley, Freie Universitet i Berlin og Harvard Universitet i Cambridge, Massachusetts. Hennes forskning forklarer hvorfor forskjellige land har ulik klima- og energipolitikk, og hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser. Hun undersøker også hvordan næringsliv, offentlig forvaltning og folkevalgte påvirker klima- og energipolitikken. Boasson er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sin sjette hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk. Hun har en 20% stilling ved CICERO og er tilknyttet flere av CICERO's forskningsprosjekter.

Boasson er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sin sjette hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk. Hun har en 20% stilling ved CICERO senter for klimaforskning, og er tilknyttet flere av CICERO's forskningsprosjekter.

Hun har ledet en av arbeidsgruppene i det europeiske forskernettverket Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects. Dette var et COST - nettverk, finansiert av European Science Foundation. Boasson har også ledet et stort prosjekt om politiske virkemidler og politisk styring av fornybar energiutvikling i Europa, 'Revising the National Renewables Policy Mix: The role of state aid and other key EU policies (REMIX)'. Dette prosjektet var finansiert av Forskningsrådet, Energi Norge, Energimyndigheten (det svenske energidirektoratet), Norges Vassdrags and Energidirektorat (NVE) Statkraft and Statnett.

Arrangementer