Foto: Amund Aasbrenn, CICERO

Bhavya Batra tar sin doktorgrad om rettferdig klimaomstilling i India som del av det CICERO-ledede forskningsprosjektet INDGREEN som bidrar til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk. Foto: Amund Aasbrenn, CICERO

Rettferdig omstilling i India

Mål om mer fornybar energi kan komme i konflikt med utviklingsmål. Hvordan kan overgangen til fornybar energi i verdens mest folkerike land bli mer rettferdig?

– Klimapolitikk virker forskjellig på ulike mennesker og befolkningsgrupper. India trenger en rettferdig klimapolitikk som tar hensyn til konsekvensene både for de som i dag jobber med eller er avhengig av kull og de som blir berørt av utbygging av fornybar energi, sier Bhavya Batra.

Hun tar for tiden en doktorgrad ved TERI School of Advanced Studies i Indias hovedstad New Delhi. Forskningen hennes skal bidra til  bedre forståelse for hvordan energiomstillingen i India kan bli mer rettferdig.

Sosiale konsekvenser

Batra tror India har potensiale til å få til en rettferdig omstilling, men at det likevel er behov for mer kunnskap om utfordringene og de sosiale konsekvensene av klimapolitikken. Hun studerer derfor hvordan gjennomføringen av energipolitiske mål, som for eksempel økt utbygging av solenergi, påvirker Indias mulighet til å oppnå FNs bærekraftsmål, for eksempel å redusere fattigdom eller sult.

Batra ser nærmere på en støtteordning for bønder som skal bidra til å legge om energibruken til solenergi for å finne ut hvordan den påvirker ulikhet. Solenergistøtteordningen er ett eksempel.

– Dette er en ordning som  kun kan brukes av bønder som eier land. Få kvinner og fattige eier land. Ordningen kan dermed  bidra til å øke ulikhetene mellom bønder som eier og de som ikke eier land. Å legge om fra bruk av kull til bruk av solenergi kan øke bøndenes inntekter, men støtteordningene kommer ikke småskala bønder til gode siden de ofte ikke har midler til å delta i ordningen, sier Batra, som mener  dette kan bidra til å øke forskjellene, heller enn å redusere dem.

Riktig innrettet klimapolitikk kan reduserer ulikhet

– Det er mange strukturelle ulikheter i det indiske samfunnet som kan øke dersom klima- og energipolitikken ikke er innrettet for å også redusere  ulikhetene. Vi vil se nærmere på disse utfordringene, og slik  bidra med kunnskap som kan gjøre politikken mer rettferdig, sier Batra.

Doktorgraden  hennes er en del av forskningsprosjekter INDGREEN som ledes av Solveig Aamodt ved CICERO. Prosjektet bidrar til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk.

I juli og august i år skal Batra gjøre feltarbeid hos bønder som legger om til solceller i delstaten Rajasthan i India.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev