Kontaktinfo

Telefonnummer
86 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nesnamreh.dnelre

Om

Erlend A. T. Hermansen er seniorforsker med bakgrunn i sosiologi og vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Forskningen hans dreier seg om hvordan (vitenskapelig) kunnskap produseres og brukes av ulike aktører til ulike formål i ulike kontekster.

Empirisk fokuserer Hermansens forskning spesielt på FNs klimapanel (IPCC) og ulike aspekter ved forskning og politikk i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), i EU og i Norge.

Hermansen har en doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier (STS) fra TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved The University of Edinburgh og Göteborgs Universitet.

Artikler

Prosjekter