Om

Mikkel Vindegg er en samfunnforsker spesialisert i kvalitativ energiforskning.

Vindegg snakker Nepali og hans doktorgradsarbeid er basert på arbeid fra Nepal, hvor han har gjort totalt atten måneder feltarbeid, med deltagende observasjon og intervjuer som metoder.

Han har undersøkt påvirkningen av elektrisitetsmangel på en tekstilindustri (MA), og det bredere sosial og politiske konsekvensene av energidistribusjonsregimer (PhD), som viser hvordan energitilgang vikles inn i forholdet til staten, infrastrukturers stabilitet, og utvikling.

I senere tid har Vindegg utvidet sine forskningsfelt til å inkludere klimatilpasning og mat.

Vindeggs bachelor-, master-, og PhD-grader er alle fra Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har også vært gjesteforsker ved Sosialantropologisk institutt ved Durham Universitet.

Artikler