CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 94 /

E-post: amund.aasbrenn@cicero.oslo.no

Amund er utdannet realfagslektor fra Universitetet i Oslo og har jobbet med kommunikasjon, videoproduksjon og sosiale medier siden 2017. Mastergraden hans fra 2020 dreide seg om matematikkundervisning på video, og han har erfaring både som realfagslærer i klasserommet og med forskningsformidling på video i mange forskjellige former og stiler. Han startet som kommunikasjonsrådgiver i CICERO i september 2021.

Prosjekter

  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • Universal Energy Access: Clean cooking and climate change impacts Lack of access to clean cooking technology is the single largest environmental risk factor for disease and disability in countries relying on traditional biomass fuels for household energy due to household air pollution.
  • VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk for at vi skal nå klimamålene. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, og har stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Prosjektet VOM vil gjøre noe med dette.
  • Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor CICERO skal samarbeide med filmselskapet BABUSJKA for å bidra til redusert klimafotavtrykk i kulturbransjen. Med på laget er også Den Norske Opera og Ballett, Virke, Øyafestivalen og Strix. 
  • CATHY Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.
  • ARIDITY Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ARIDITY.

Utvalgte nettsaker

  • Stø kurs for global oppvarming I en rykende fersk artikkel publisert i Nature Communications har CICERO-forskere angrepet et gjenstridig problem i klimaforskningen: klimautviklingen på kort sikt.
  • Tilbake til fremtiden Den ferskeste rapporten fra FNs klimapanel fullfører triologien om årsaker, konsekvenser og løsninger på jordas oppvarmingsutfordring. Nøkkelen til å forstå løsningene ligger i scenarioene som illustrerer hvordan samfunnet kan utvikle seg mot karbonfri fremtid.