Om

Merethe Dotterud Leiren er samfunnsviter med fokus på klima- og energipolitikk i EU og på nasjonalt nivå. Hun er opptatt av utfordringer knyttet til styring av klimapolitikk, og hvilke legitimitetsutfordringer som oppstår når ny teknologi innføres – med vekt på kampen om arealene og legitimitet/samfunnsaksept.

Leiren er opptatt av myndighetenes evne til å styre, gitt krig og energikrise i Europa, økende kompleksitet, tidspress og behov for koordinering på tvers av sektorer i klimaomstillingen. I sin forskning forsøker hun å forklare effekter av EUs klima- og energipolitikk på politikk i både EU-medlemsland og ikke-medlemsland. Et hovedspørsmål er hva EUs grønne giv har å si for Norge, hvordan dette er ulikt for medlemsland i EU og hvordan landene kan håndtere effektene av en så omfattende strategi.

Hun følger også debatten i Norge om vindkraft på land og til havs tett, og forsøker å bidra med løsninger som kan balansere ulike miljø-, sosiale og økonomiske hensyn. Hennes forskning på vindkraft har gjort at hun har blitt invitert til å snakke på noen av de største konferansene innenfor energibransjen i Norge og deltatt på dialogmøter.

Hun har sterk forankring innenfor kvalitativ metode og benytter ofte institusjonell teori for å forklare utvikling av politikk på fornybar energi. Samtidig har hun lang erfaring i å jobbe med forskere fra tilgrensede fagområder.

Leiren har erfaring med å lede og administrere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, innenfor oppdragsforskning, og har erfaring som arbeidspakkeleder i et EU-finansiert H2020-prosjekt.

Leiren har vært PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder, gjesteforsker ved Humboldt-Universitetet i Berlin og seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun har vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget for norsk lufttransport, fagfellebedømmer for det finske forskningsrådets utlysning JUST ENERGY, fagfellebedømmer for Energimyndigheten i Sverige sin utlysning innenfor programmet Mennesker, energisystemer og samfunn, og saksekspert i midtveis-evalueringen av det svenske forskningsprogrammet Klimat.


Bøker:

Towards Sustainable Welfare States in Europe

Comparative Renewables PolicyPolitical, Organizational and European Fields

Artikler

Prosjekter