CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 86 /

E-post: marianne.aasen@cicero.oslo.no

Marianne har bakgrunn i institusjonell økonomi, og har jobbet ved CICERO siden 2006. Hun har særlig erfaring med tverrfaglig forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, og med problemstillinger knyttet til folks respons på klimaendringer, klimapolitikk og virkemidler.

I avhandlingen sin anvendte hun institusjonell teori når hun blant annet undersøkte betydningen av individuelle trekk og kontekst påvirker hva folk ser på som riktige løsninger på klimafeltet. Arild Vatn var veileder for avhandlinga.

For tiden samarbeider hun videre med Arild Vatn, og med miljø-sosiologer (Riley Dunlap) og miljø-psykologer (Paul Stern) i et prosjekt (ACT) som søker å forstå hvordan adferd, normer, kunnskap og virkemidler samspiller over tid. I dette prosjektet utvikles en første tverrfaglig fundert tidsseriedatabase over nordmenns adferd, oppfatninger, normer og holdninger som er relevante for utslippskutt og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Hun har kompetanse i både kvalitativ og kvantitativ datasamling og analyse, og er spesielt interessert i forskning som kombinerer metoder.

 

Prosjekter

  • Politically Feasible Renewable Energy Development: The Role of Public Acceptance. The over-arching task of this project is to study the political feasibility of the low carbon energy policy transition initiated by the EU. In order to adopt and implement efficient policies at the regional, national and local level, public acceptance for policy change will be crucial.
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.
  • ACT - Folks respons på virkemidler for utslippskutt ACT skal utvikle den første forskningsbaserte, årlige undersøkelsen av nordmenns respons på politiske virkemidler for å redusere klimagassutslipp, både holdninger og handlinger.
  • Den fleksible forbruker: barrierer, muligheter og effekter (FLEXEFFECT)
  • Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.
  • SUSTAIN I januar 2021 la den norske regjeringen fram en ambisiøs plan for å redusere Norges klimautslipp med inntil 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 (Klima- og miljødepartementet 2021). For å oppnå dette må transportpolitikken understøtte omfattende utslippskutt som samtidig oppleves tilstrekkelig rettferdig til at den kan opprettholdes over tid. Dette er utgangspunktet i samarbeidsprosjektet SUSTAIN.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2018

2017

2016

2015

2013

2010